Pravo na jednostrani raskid ugovora

Ako ste proizvod naručili „na daljinu“ ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Ukoliko potrošač jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda.

Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.

Ukoliko potrošač ne bude obaviješten o pravu na raskid ugovora, pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana.

Ako je prodavatelj dostavio potrošaču obavijest o pravu na raskid ugovora u roku od 12 mjeseci pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku roka od 14 dana od kada je potrošač primio tu obavijest.

  • Ostvarenje prava na jednostrani raskid

Da bi potrošač ostvario pravo na jednostrani raskid ugovora, mora pisano obavijestiti prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu sjedišta Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a, 10360 Sesvete ili elektroničkom poštom na adresu: webshop@tokic.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može i, po vlastitom izboru, koristiti obrazac za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi ovdje.

  • Povrat novca

Ako potrošač jednostrano raskine ovaj Ugovor, prodavatelj će izvršit povrat novca koji je od njega primio. Tokić d.o.o. nije obvezan izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio trgovac.

Uplaćeni iznos biti će vraćen na isti način na koji je napravljena uplata, u slučaju da je plaćanje bilo kod preuzimanja, iznos uplate će biti vraćen na IBAN kupca.

  • Povrat robe

U slučaju otkazivanja ugovora potrošač je dužan o svom trošku vratiti proizvod u roku od 14 dana od otkazivanja ugovora, neoštećen, u originalnoj ambalaži, u skladište C003, Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb, uz napomenu: Tokić webshop, u periodu od 8:00 do 16:00 h, ponedjeljak-petak, uz prethodnu najavu na e-mail webshop@tokic.hr.

Ukoliko potrošač robu pošalje poštom, izravne troškove povrata robe snosi sam.

Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda prodavatelju, odnosno osobi koju je prodavatelj ovlastio da primi robu.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije prepravljati, koristiti, niti smije poduzimati osobito bilo koje radnje koje se ne smiju poduzimati u fizičkoj poslovnici prodavatelja, kao i one kojima bi umanjio vrijednost robe.

U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procjeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.

  • Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u slučajevima predviđenim Zakonom o zaštiti potrošača.